Advokátní kancelář Konečný Olomouc

Mgr. Jana Juřičková

Specializuje se na občanské právo , právo bytové, rodinné právo a pracovní právo, rozvodový advokát, rodinný právník, práva k dětem, opatrovnické spory, spory o výživné, vymáhání pohledávek, řešení škod, správa a převody nemovitostí, převody jednotek, práva k nemovitostem, zástavní práva, věcná břemena a služebnosti, nájemní vztahy, práva při výstavbě, problematika hypotéčních úvěrů, zpracování prohlášení vlastníka k nemovitosti a jeho změny, řešení problematiky společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev.

+420 723 276 175