Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby (právní poradenství, právní servis, právní firma) podle aktuálních potřeb klientů, a to nejen se znalostí práva a právních postupů, ale i místního a společenského prostředí, a to v oblastech práva:

Odměny za právní služby si klienti mohou sjednat způsobem, který jim nejvíce vyhovuje, ať již prostřednictvím hodinových sazeb podle náročnosti právních služeb a objemu potřebné práce, případně u stálých klientů ve formě paušálních odměn, ale i úkolovou odměnu, odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci a také je možno postupovat podle příslušné vyhlášky Ministerstva spravedlnosti upravující mimosmluvní odměnu advokáta dle advokátního tarifu. Zpravidla požadujeme složení přiměřené zálohy nejen na odměnu, ale zejména na hotové výdaje včetně soudních a jiných poplatků.

 

Advokátní kancelář Konečný OlomoucMgr. Ing. Petr Konečný

společník advokátní kanceláře

Specializace na obhajobu v trestních věcech, ústavní a správní právo, korporátní a obchodní právo, práva k nemovitostem, směnečné právo, spolkové právo a právo obchodních společností včetně jejich dlouhodobého komplexního zastupování, rozhodčí řízení, sportovní právo se zkušenostmi zejména ve fotbalovém právu (mimo jiné dlouhodobý zástupce klubu SK Sigma Olomouc a člen arbitrážní komise FAČR), právo komunální (obecní) se zkušenostmi z dlouhodobého zastupování měst, obcí, mikroregionu, obecní a krajské samosprávy, práva autorská, průmyslová a práva související s informačními technologiemi, práva při výstavbě, smlouva o dílo, dále právo insolvenční a veřejné zakázky.