Menu

Základním pilířem našich služeb je odbornost, spolehlivost, flexibilita a individuální přístup ke klientovi.


ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ
OLOMOUC

Zavolejte nám (Po–Pá 8:30–16:30)

+420 585 223 861

+420 602 579 333

+420 777 112 232

Registrovaná ochranná známka

Advokátní kancelář Konečný Olomouc

Aktuálně

POZVÁNKA na jednání členské schůze družstvo BYT A SERVIS ND DRUŽSTVO OLOMOUC „v likvidaci“ se sídlem Olomouc - Lazce, U sportovní haly 542/3 , PSČ 779 00 IČ 60792639 a likvidátor družstva svolávají ČLENSKOU SCHŮZI na den 20.12.2018 od 11.00 hodin konanou v notářské kanceláři JUDr. Vlasty Audyové v Olomouci, Horní náměstí 367/5, a to na žádost likvidátora a jedné třetiny členů družstva Pořad jednání: 1. Zahájení. 2. Volba orgánů členské schůze 3. Volba orgánů družstva 4. Zpráva o hospodaření a činnosti družstva v roce 2017 a letech předcházejících 5. Zpráva likvidátora o průběhu likvidace družstva 6. Schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a léta předcházející 7. Přijetí za člena(y) družstva a informace o členské základně 8. Změna stanov – přijetí nových stanov, kterými se podřizuje družstvo zákonu č. 90/2012 zákona o obchodních korporacích (návrh stanov je přílohou této pozvánky) 9. Volba orgánů družstva 10. Odměňování orgánů družstva 11. Převody bytů do vlastnictví 12. Stanovení výše poplatku za úkony prováděné družstvem 11. Organizační a různé 12. Závěr Prezentace členů družstva bude probíhat 20.12.2018 od 10.30 hodin v místě konání členské schůze. Členové družstva při prezenci předloží doklad totožnosti. Zmocněnec člena družstva se prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou členem družstva, který jej zmocnil s určením rozsahu zmocnění. Nezletilé členy zastupuje zákonný zástupce. S ohledem na program schůze, pokud máte do budoucna zájem o převod svého bytu do vlastnictví a nechcete přijít o tuto možnost, dostavte se na tuto členskou schůzi. V Olomouci dne 5.12.2018 BYT A SERVIS ND DRUŽSTVO OLOMOUC „v likvidaci“ Mgr. Ing. Petr Konečný, likvidátor, místopředseda družstva

Kdo jsme

Advokát Petr Konečný poskytuje právní služby od roku 1995, advokátní kancelář byla založena v roce 1998 v Olomouci.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby podle aktuálních potřeb klientů, a to nejen se znalostí práva a právních postupů, ale i místního a společenského prostředí.

Základním pilířem našich advokátních služeb je odbornost, spolehlivost, flexibilita a individuální přístup ke klientovi.

V našem týmu jsou právníci, advokáti, kteří se specializují na jednotlivé oblasti práva. Každý právník je současně také specialista na některý z oborů práva a dle požadavků klienta s využitím svých odborných znalostí a zkušeností řeší zadanou věc, včetně zastoupení před soudem či jiným státním orgánem, při obhajobě či u jednání s protistranou. Na řešení zadaného problému, zejména ve složitějších případech, spolupracuje určený právník spolu s dalšími právníky advokátní kanceláře, popřípadě i s dalšími odborníky jako např. soudním znalcem, daňovým poradcem, účetním či jiným odborníkem na řešenou problematiku. Navržené řešení není názorem pouze jednoho právníka, ale často i výsledkem společné práce.

Zavolejte nám (PO–PÁ 8:30–16:30)
+420 585 223 861

QRC Kod