Rozhodčí řízení

 

Advokátní kancelář Konečný OlomoucMgr. Ing. Petr Konečný je zapsán od roku 1996 na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze, Dlouhá 13, přičemž činnost rozhodčího soudce vykonává jak samostatně jako jediný rozhodce (arbitr) , tak i jako člen senátů rozhodčího soudu.

Veškeré potřebné informace o rozhodčím řízení u shora uvedeného soudu je možno získat na této webové stránce: www.arbcourt.cz nebo www.soud.cz Na těchto stránkách je možno získat také aktuální znění rozhodčí doložky.

Mgr. Ing. Petr Konečný je předsedou arbitrážní komise Fotbalové asociace České republiky (FAČR) v Praze. Veškeré potřebné informace získáte na www.fotbal.cz

Mimo shora uvedené vykonává funkci rozhodce taktéž „ad hoc“ – případ od případu na základě speciální předem ujednané smlouvy se stranami sporu.