Advokátní kancelář Konečný Olomouc

Mgr. Martina Ditmarová, Ph.D.

Ve své praxi se zaměřuje na závazkové právo obecně, držitelka certifikátu FIDIC (smluvní postupy FIDIC – Mezinárodní federace konzultačních inženýrů www.fidic.org), obchodní právo, na právo obchodních společností a družstev, korporátní právo, správní právo, právo hospodářské soutěže, živnostenské právo, dále na dispozice s nemovitostmi (vyvlastňovací řízení nevyjímaje) a problematiku bytového práva a jeho organizace prostřednictvím společenství vlastníků jednotek a také na zdravotnické právo.

+420 732 201 003