Advokátní kancelář Konečný Olomouc

Mgr. Kateřina Skopalová

Specializuje se na trestní a přestupkové právo, právo v dopravě a řešení dopravních nehod, správní právo a správní soudnictví, ústavní právo, veřejné zakázky, řešení škod, exekuční řízení, občanské, rodinné, obchodní a komunální právo.

+420 602 556 173