Advokátní kancelář Konečný Olomouc

Mgr. Ing. Petr Konečný

Specializuje se na obhajobu v trestních věcech, ústavní a správní právo, korporátní a obchodní právo, práva k nemovitostem, směnečné právo, spolkové právo a právo obchodních společností včetně jejich dlouhodobého komplexního zastupování, rozhodčí řízení, sportovní právo se zkušenostmi zejména ve fotbalovém právu (mimo jiné dlouhodobý zástupce klubu SK Sigma Olomouc a člen arbitrážní komise FAČR), právo komunální (obecní) se zkušenostmi z dlouhodobého zastupování měst, obcí, mikroregionu, obecní a krajské samosprávy, práva autorská, průmyslová a práva související s informačními technologiemi, práva při výstavbě, smlouvy o dílo, dále právo insolvenční a veřejné zakázky.

+420 602 714 652