Advokátní kancelář Konečný Olomouc

JUDr. Lenka Vyhnánková

Specializuje se na občanské právo, bytové právo, rodinné právo, rozvodové právo a společné jmění manželů, obchodní a korporátní právo, obchodní rejstřík, právo směnečné, pracovní právo, právo dědické včetně zastoupení v dědických řízeních, ochrana spotřebitele, rozhodčí řízení, vymáhání pohledávek, právo k nemovitostem a jejich převody, zástavní práva, věcná břemena a služebnosti, nájemní vztahy, správní právo včetně stavebního, oddlužení v insolvenčním řízení, práva v oblasti nákupu a prodeje vozidel, řešení škodních událostí včetně problematiky pojištění, tenisové sportovní právo (tenisová rozhodčí)

+420 602 752 297